Dokument

Anvisning till den som lägger upp dokument: exportera ditt dokument som PDF-fil så blir det enklast för alla att läsa och skriva ut.
Protokoll i original med underskrifter förvaras hos sekreteraren och kan rekvireras därifrån vid behov.

Utlägg / reseräkning

Utlägg UVK (xls) ladda ner, redigerbar

Stadgar

Lokalklubbstadgar inom SVAK 2019(pdf)

Årsmöte 2024

Årsmötesprotokoll

Kallelse

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsplan 2024

Styrelsemöte 2024

Konstituerande styrelsemöte 2024.02.11

Årsmöte 2023

Årsmötesprotokoll

Kallelse

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2023

Styrelsemöte 2023

Protokoll styrelsemöte 231230

Protokoll styrelsemöte 231024

Protokoll styrelsemöte 230829

Konstituerande styrelsemöte 230212

Protokoll styrelsemöte 230115

Styrelsemöte 2022

Protokoll styrelsemöte 221110

Protokoll styrelsemöte 220609

Konstituerande styrelsemöte 220307

Styrelsemöte 220111

Årsmöte 2022

Årsmötesprotokoll 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2022

Resultatrapport 2021

Balansrapport 2021

Ärendelista

Styrelsemöte 2021

Protokoll styrelsemöte 211109

Protokoll styrelsemöte 210915

Protokoll styrelsemöte 210525

Protokoll styrelsemöte 210323 

Konstituerande styrelsemöte 2021

Protokoll styrelsemöte20210120

Årsmöte 2021

Protokoll årsmöte-UVK-2021-02-14

Johanna_föredrag

Styrelsens motion till SVAK angående skadefond

Föredragningslista årsmöte 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsplan 2021
Resultatrapport 2020
Balansrapport 2020
budget UVK

Styrelsemöte 2020

Styrelsemöte UVK 20-12-09
Styrelsemöte UVK 20-10-21
Styrelsemöte UVK 20-08-23
Styrelsemöte UVK 20-05-31
Konstituerande styrelsemöte 20200209
Styrelsemöte UVK 2020-01-22

Årsmöte 2020

Årsmötesprotokoll UVK 2020-02-09
UVKs motion till SVAKs fullmäktige 2020

Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Kallelse med föredragningslista

Protokoll styrelsemöte 2019

Protokoll styrelsemöte 20191030 (pdf)
Protokoll styrelsemöte 20190828 (pdf)
Protokoll styrelsemöte 20190626 (pdf)
Protokoll styrelsemöte 20190327 (pdf)
Konstituerande-styrelsemöte 190210 (pdf)

Årsmöte 2019

Protokoll årsmöte 2019 UVK
Föredragningslista årsmöte 2019 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2018 (pdf)
Verksamhetsplan 2019 (pdf)

Styrelsemöte 2018


Årsmöte
2018

Protokoll årsmöte UVK 2018 (pdf)

Föredragningslista 2018  (pdf)

Verksamhetsplan 2018 (ej fastställd)

Verksamhetsberattelse 2017 (ej fastställd)

Styrelsemöte 2017

Protokoll konstituerande 2017
Protokoll styrelsmöte sulvk 170403
Protokoll styrelsemöte 170601
Protokoll Styrelsemöte 170806

Årsmöte 2017

Protokoll årsmöte 2017 (pdf)

Föredragningslista vid SULVK årsmöte 2017 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2016 (pdf)

Verksamhetsplan 2017 (pdf)

Styrelsemöte 2016

Protokoll styrelsemöte SULVK 161219 (pdf)

Protokoll styrelsemöte SULVK 161207 (pdf)

Protokoll styrelsemöte  SULVK 160811 (docx)

Protokoll styrelsmöte SULVK 160315 (docx)

Konstituerande-styrelsemöte-SULVK-2016.pdf

Årsmöte 2016

Protokoll årsmöte SULVK 2016 (docx)

Konstituerande styrelsemöte SULVK 2016 (docx)

Föredragningslista vid SULVK årsmöte 2016 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2015 (pdf)

Verksamhetsplan 2016 Sulvk (pdf)

Balansrapport 2016 Sulvk (pdf)

Resultatrapport 2016 Sulvk (pdf)

Årsmöte 2015

Föredragningslista vid SULVK årsmöte 2015 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2014 (pdf)

Valberedningensförslag 2015 (pdf)

Verksamhetsplan 2015 Sulvk (pdf)

Balansrapport 2014 (pdf)

Resultatrapport 2014(pdf)

Protokoll årsmöte 2015 (pdf)

Ekonomisk rapport årsmöte 2015 (pdf)

Verksamhetsplan 2015 (pdf)

Styrelsemöten 2015

Styrelsemöte 151007 (pdf)

Styrelsemöte 150526 (pdf)

Styrelsemöte 150312 (pdf)

Styrelsemöte Konstituerande 150212 (pdf)

Årsmöte 2014

Årsmötesprotokoll 2014 (pdf)

Årsmötesinbjudan 2014 (pdf)

Verksamhetsplan 2014 Sulvk (pdf)

Verksamhetsberättelse 2014 (pdf)

Föredragningslista vid SULVK årsmöte 2014 (pdf)

Valberedningens-förslag för 2014 (pdf)

Styrelsemöten 2014

Styrelsemöte 2014-09-15 (pdf)

Styrelsemöte 2014-03-09 (pdf)

Styrelsemöte 2014-04-22 (pdf)

Styrelsemöte kontituerande 2014-02-23 (pdf)

Årsmöte 2013

Valberedningens förslag (pdf)

Verksamhetsberättelse 2013 (pdf)

Verksamhetsplan 2013 (pdf)

Årsmötes inbjudan 2013 (pdf)

Föredragningslista till årsmötet 2013 (pdf)

Protokoll från Sulvks-årsmöte 2013

Styrelsemöten 2013

Protokoll Styrelsemöte Sulvk 7 november 2013 (pdf)

Protokoll Styrelsemöte Sulvk 19 september 2013 (doc)

Protokoll Styrelsemöte Sulvk 11 juni 2013 (doc)

Protokoll Styrelsemöte Sulvk 7 mars 2013 (pdf)

Protokoll konstituerande Styrelsemöte 2013 (pdf)

Styrelsemöten 2012

Protokoll Styrelsemöte Sulvk 6 nov 2012 (pdf)

Vissa av ovanstående dokument är i formatet PDF.
Har du inte Acrobat Reader kan du ladda hem det via länken nedan. Programmet är gratis.

get_adobe_reader