Bli medlem

NY BETALNINGSRUTIN FÖR MEDLEM

BETALA DIN MEDLEMSAVGIFT DIREKT I VALLREG!

I skrivande stund (1 december) arbetar SVAK på att vi ska kunna betala våra medlemsavgifter direkt i Vallreg. Går det enligt planen är funktionen igång den 1 januari. Därför ber vi er att vänta med att förnya era medlemskap till dess (det gör att vi besparar vår ansvarige för medlemsregistret och vår kassör en hel del jobb).

Den 1 januari loggar ni in i Vallreg och väljer att betala er avgift. Hur det kommer att ske mer exakt återkom- mer vi till på Vallregs förstasida och vi kommer även att påminna om detta i SVaKs Facebookgrupp.

Återvändande, eller helt nya medlemmar, betalar fram tills 1 januari på det gamla vanliga sättet, enligt informationen på
www.svak.se

För den återvändande medlemmen gäller sedan att den, liksom den pågående medlemmen, loggar in i systemet, enbart för att komma till betalningsinformationen. Har personen glömt sitt inlogg får den hjälp av Vallregs support.

Den helt nya medlemmen surfar även den in på
vallreg.se för att sedan skapa sig ett inlogg. Väl inne ser den också enbart betalningsinformationen. När betalning är på plats ser även återvändande och ny medlem Vallregs hela innehåll.

När den här funktionen är igång måste vi alla hjälpas åt att ta bort den nuvarande informationen om hur man betalar på det traditionella sättet och istället hänvisa till
vallreg.se 

 

Film Review: 'Shaun the Sheep' - The Knockturnal