Återbetalning startavgift

Tävlande som ej beretts plats skall meddelas i god tid och avgiften betalas tillbaka.
Vid återbud avgör arrangören om den tävlande är berättigad till återbetald startavgift.
Återbetalningsformulär