Tävlingar

Klubben arrangerar ett antal tävlingar och prov varje år. Dessa är till för att främja god djurhantering och god djuromsorg, samt befrämja vidareutvecklingen av vallhundarnas unika vallningsegenskaper. Tävlingar finns både på får och nötkreatur.
Lär mer om tävling och olika tävlingsformer på Svenska Vallhundsklubbens sida 

UVK:s aktuella tävlingar och prov
På Svenska Vallhundsklubbens sida VALLREG finns hela landets tävlingar.
Listan kan sorteras på klubbar, datum, klass. Kolla efter Upplands VK.
UVK:s tävlingar på VALLREG

Har du frågor om klubbens tävlingar och prov kontaktar du:
Ida Ivarsson (Sammankallande Får)
072-5060629 kua_oboy@hotmail.com

Ylva Sundgren-Vallin (Sammankallande Nöt)
070-713 75 37 ylva.s-w@outlook.com