Kontakt

Styrelse 2023

Upplands Vallhundsklubb
Org.nr. 814801-2613
Bankgiro: 5465-2060
Fakturaadress – se kassör längre ned
Ordförande
Birgitta Ulväng
070-339 80 20
birgitta.ulvang@husbygard.se
Övriga Ledamöter
Elin Esperi ~ Vice ordförande
073-069 45 11
info@esperis.se
Lotta Treiberg ~ sekreterare
070-723 49 18
elggretens@gmail.com
Anette Stafring ~Kassör
Husby Säteri
747 94 Alunda
070-090 91 42
anette.stafring@gmail.com
Isabel Månsson
073-153 46 59
isa_nalle@hotmail.com
Anna Engström
070-227 00 73
anna_jansson@icloud.com
Cilla Höglund
070-691 42 92
kennel.ailicec@gmail.com
Suppleanter

 

1. Mikael Franzén
073-985 23 37
micke@roslagswestern.se

 

2.  Anna Edbom
070-739 05 46
annaedbom@gmail.com

Övriga förtroendevalda

Revisorer
Robert Lönnqivst och Rosie Dahle
Revisorssuppleanter
Liselotte Johansson och Anna Buckard

Valberedningen

Sharon Elhanati ~ Samankallande
073-328 97 40
sharonelhanati@gmail.com 

Marika Franzén
073-181 89 18
marika@roslagswestern.se

Sara Grant
073-554 58 90
farklipparen@gmail.com

Sammankallande tävlingssektionen
Elin Esperi ~ Sammankallande Får
073-069 45 11
info@esperis.se
Ylva Sundgren-Vallin ~ Sammankallande Nöt
070-713 75 37
ylva.s-w@outlook.com
Övriga ansvariga
Utbildningsansvarig
Vakant
It-ansvarig
Eva Karlsson
070-5903636
ek@seglinge.se
Medlemsnytt
Lotta Treiberg
070-723 49 18
lotta@elggretens.se
Webbmaster
Cilla Höglund
070-691 42 92
kennel.ailicec@gmail.com