Kontakt

Styrelse 2022

 

Upplands Vallhundsklubb
Org.nr. 814801-2613
Bankgiro: 5465-2060
Fakturaadress – se kassör längre ned
Ordförande
Helena Jansson
073-3706722
post@helenamedhund.se
Övriga Ledamöter
Eva Karlsson (vice ordförande)
070-5903636
ek@seglinge.se
Lotta Treiberg (sekreterare)
070-723 49 18
elggretens@gmail.com
Birgitta Ulväng
070-3398020
birgitta.ulvang@husbygard.se
Anette Stafring (kassör)
Husby Säteri
747 94 Alunda
070-0909142
anette.stafring@gmail.com
Elin Esperi
073-0694511
info@esperis.se
Anna Lundberg
070-235 87 88
folkofa@telia.com
Suppleanter
1. Björn Mattsson
070-6697626
erkenskennel@gmail.com
2. Isabel Månsson
0731-534659
isa_nalle@hotmail.com

Övriga förtroendevalda

Revisorer
Robert Lönnqivst och Staffan Höglund
Revisorssuppleanter
Liselotte Johansson och Anna Buckard

Valberedningen

Karin Olsson (sammankallande)
0736631484
karin@artfarmer.se

Christina Brottman
073-0641537
brottmantina@gmail.com

Sharon Elhanati
0733289740
sharonelhanati@gmail.com

Sammankallande tävlingssektionen
VAKANT (får)
Ylva Sundgren-Vallin (Sammankallande Nöt)
070-713 75 37
ylva.s-w@outlook.com
Övriga ansvariga
Utbildningsansvarig
Lena Henriksson
0709-549323
lena@malmhagen.se
It-ansvarig
Eva Karlsson
070-5903636
ek@seglinge.se
Medlemsnytt
Lotta Treiberg
070-723 49 18
lotta@elggretens.se
Webbmaster
Eva Karlsson
070-5903636
ek@seglinge.se