Träff för nötvallningsintresserade

kossa
Nu är det nytt år och nya förväntningar på nötvallning. Vi träffas fredagen den 21 februari kl 19.00 hos Ingela Uhlås på Labbo. Ni måste inte kunna detta med nötvallning, utan här har ni möjlighet att träffa andra som har samma intresse. Vi umgås och äter tillsammans, respektive är såklart välkomna också, anmäl dig/er senast 17 februari till Ingela Uhlås.
Hoppas få se så många som möjligt av er den 21/2.

ingela@ladang.se eller 070-6019025

Hälsningar Ingela
kossa_small_free2