Dispens från kravet om besiktning av hundar

Från 2013 har SVaK dispens från kravet om besiktning av hundar inför tävling.

Dispensen ansöks med hjälp av SVaKs ordförande

Du kommer få ett formulär som du sedan skickar till Jordbruksverket. Tänk på att vara ute i god tid!

Du måste alltså både ansöka om tävlingsveterinär och dispens till varje tävling.