Dokument

Anvisning till den som lägger upp dokument: exportera ditt dokument som PDF-fil så är det enklare för alla att läsa och skriva ut.  Nu är några av dokumenten i andra format och de kommer ändras med tiden. Vi ber om överseende med detta.

Utlägg / reseräkning

Utlägg SULVK (xls) ladda ner, redigerbar

Stadgar

Lokalklubbstadgar inom SVAK 2017 (pdf)

Styrelsemöte 2019

Protokoll styrelsemöte 20180327 (pdf)

Årsmöte 2019

Föredragningslista årsmöte 2019 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2018 (pdf)
Verksamhetsplan 2019 (pdf)

Styrelsemöte 2018


Årsmöte
2018

Protokoll årsmöte UVK 2018 (pdf)

Föredragningslista 2018  (pdf)

Verksamhetsplan 2018 (ej fastställd)

Verksamhetsberattelse 2017 (ej fastställd)

Styrelsemöte 2017

Protokoll konstituerande 2017
Protokoll styrelsmöte sulvk 170403
Protokoll styrelsemöte 170601
Protokoll Styrelsemöte 170806

Årsmöte 2017

Protokoll årsmöte 2017 (pdf)

Föredragningslista vid SULVK årsmöte 2017 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2016 (pdf)

Verksamhetsplan 2017 (pdf)

Styrelsemöte 2016

Protokoll styrelsemöte SULVK 161219 (pdf)

Protokoll styrelsemöte SULVK 161207 (pdf)

Protokoll styrelsemöte  SULVK 160811 (docx)

Protokoll styrelsmöte SULVK 160315 (docx)

Konstituerande-styrelsemöte-SULVK-2016.pdf

Årsmöte 2016

Protokoll årsmöte SULVK 2016 (docx)

Konstituerande styrelsemöte SULVK 2016 (docx)

Föredragningslista vid SULVK årsmöte 2016 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2015 (pdf)

Verksamhetsplan 2016 Sulvk (pdf)

Balansrapport 2016 Sulvk (pdf)

Resultatrapport 2016 Sulvk (pdf)

Årsmöte 2015

Föredragningslista vid SULVK årsmöte 2015 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2014 (pdf)

Valberedningensförslag 2015 (pdf)

Verksamhetsplan 2015 Sulvk (pdf)

Balansrapport 2014 (pdf)

Resultatrapport 2014(pdf)

Protokoll årsmöte 2015 (pdf)

Ekonomisk rapport årsmöte 2015 (pdf)

Verksamhetsplan 2015 (pdf)

Styrelsemöten 2015

Styrelsemöte 151007 (pdf)

Styrelsemöte 150526 (pdf)

Styrelsemöte 150312 (pdf)

Styrelsemöte Konstituerande 150212 (pdf)

Årsmöte 2014

Årsmötesprotokoll 2014 (pdf)

Årsmötesinbjudan 2014 (pdf)

Verksamhetsplan 2014 Sulvk (pdf)

Verksamhetsberättelse 2014 (pdf)

Föredragningslista vid SULVK årsmöte 2014 (pdf)

Valberedningens-förslag för 2014 (pdf)

Styrelsemöten 2014

Styrelsemöte 2014-09-15 (pdf)

Styrelsemöte 2014-03-09 (pdf)

Styrelsemöte 2014-04-22 (pdf)

Styrelsemöte kontituerande 2014-02-23 (pdf)

Årsmöte 2013

Valberedningens förslag (pdf)

Verksamhetsberättelse 2013 (pdf)

Verksamhetsplan 2013 (pdf)

Årsmötes inbjudan 2013 (pdf)

Föredragningslista till årsmötet 2013 (pdf)

Protokoll från Sulvks-årsmöte 2013

Styrelsemöten 2013

Protokoll Styrelsemöte Sulvk 7 november 2013 (pdf)

Protokoll Styrelsemöte Sulvk 19 september 2013 (doc)

Protokoll Styrelsemöte Sulvk 11 juni 2013 (doc)

Protokoll Styrelsemöte Sulvk 7 mars 2013 (pdf)

Protokoll konstituerande Styrelsemöte 2013 (pdf)

Styrelsemöten 2012

Protokoll Styrelsemöte Sulvk 6 nov 2012 (pdf)

Vissa av ovanstående dokument är i formatet PDF.
Har du inte Acrobat Reader kan du ladda hem det via länken nedan. Programmet är gratis.

get_adobe_reader