Kallelse till digitalt årsmöte måndag 7 mars 2022

Kallelse till digitalt årsmöte i Upplands Vallhundsklubb

Datum:  måndag 7 mars 2022 kl 19.00 (anslut gärna 18.45)
Mötet sker digitalt via Zoom och länk kommer att mailas ut några dagar innan mötet.

Kontrollera gärna att du har en korrekt e-post-adress på Vallreg under dina sidor.

Årsmöteshandlingar (kompletteras vartefter de blir klara)

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2022

Resultatrapport 2021

Balansrapport 2021

Ärendelista

Valberedningens förslag

Budget 2022