Vallhundsprov – nya regler från SVAK med anledning av Covid 19

Svenska Vallhundsklubben anser att vallhundsprovet är en mycket viktig del av bordercollierasens utveckling och avser därför att fortsätta genomföra vallhundsprov även under  2021. Alla är väl medvetna om den ökade smittspridningen i landet just nu  och  därför utformar vi regler i enlighet med SKK och FHM´s  riktlinjer. Alla medlemmar måste ta eget ansvar vid deltagandet.

Följande gäller för genomförande av Vallhundsprov 2021.  Reglerna gäller tills vidare.

Vallhundsproven  genomförs regionalt i så stor utsträckning det är möjligt. Undvik långa resor i så stor utsträckning som möjligt. Lokalklubbarna försöker ordna VP i alla delar av Sverige.

Maxgränsen på 8 personer som får samlas samtidigt kommer att innebära följande:

 4 deltagare, 1 domare,  2 person i djurhanteringen som även ställer ut flockarna, 1 person i sekretariatet som också är tävlingsledare.

De 4 deltagarna samlas vid samma tid. Domaren har bangenomgång med dessa 4 deltagare, som alla håller minst 2 meters avstånd till varandra.

Vid anmälan i sekretariatet ligger skannern på ett bord där det även finns handsprit. Scannern sprittorkas efter varje hund.  Deltagaren  läser själv  av chippet på sin hund och lägger tillbaka skannern på bordet tillsammans med stamtavlan.

Sekretariatet kontrollerar att det är rätt hund och lägger tillbaka stamtavlan på bordet där deltagaren tar med stamtavlan direkt. Resultatet kommer att fotograferas  och skickas till deltagarens mobil eller  via mail till deltagarna. Det är därför  viktigt att sekretariatet har rätt mobilnummer och mailadress.

Eventuella Diplom kommer att skickas till deltagarna via posten.

Vid ut/in gång till banan ska det finnas tillgång till handsprit som bör användas av deltagarna vid såväl start som när deltagaren lämnar banan.

Deltagaren lämnar provplatsen direkt efter genomfört test. 

Domaren kommer att skriva bedömningen själv utan hjälp av sekreterare.

Det är inte tillåtet att stanna kvar för gemensam fotografering eftersom detta ökar risken för smittspridning.

Det gör att sammanlagt max 8 personer samtidigt är samlade.

Det kommer inte att finnas någon servering. Domaren och övriga funktionärer har egen  fika / lunch. 

Det är möjligt att genomföra  ett vallhundsprov med högst 4 deltagare ( max 8 personer sammanlagt) på förmiddagen och ett nytt vallhundsprov med högst 4 deltagare ( max 8 personer sammanlagt)  på eftermiddagen. Observera att man endast kan delta i ett av dessa proven under samma dag, enligt tävlingsanvisningarna sid 2. Detta innebär också att så många som möjligt kan delta på våra vallhundsprov trots Corona restriktionerna.

Vallhundsprovet är ett anlagstest utan någon form av inbördes placering av deltagarna.

2021-02-08      SVaK´s  styrelse