Tävlingar från 1 april tillåtna inom FHM restriktioner

Vi har idag fått följande besked från SVAKs tävlingskommitté:

”Hej allesammans,
Vi har nu beslutat att öppna upp dom ranking grundade tävlingarna från och med 1 april 2021.
Vi har bifogat ett dokument som måste följas.
Tanken är att arrangören kan lägga ut dokumentet i tävlingskalendern men också skicka det till samtliga tävlande i samband med att startlistan är klar.

Det ges även en dispens på att kunna lägga ut tävling med 2 veckors varsel istället för 4 veckor resten av denna rankingperioden, d.v.s. till och med 2021-07-14.
Med vänlig hälsning
TK ”
Se nedan de anvisningar som gäller för att följa gällande Corona-restriktioner:

Förhållningar för att kunna genomföra tävlingar

Enligt SKK lämnas ansvaret över till specialklubbar vid beslut om att kunna genomföra tävlingar. 

Vi måste ta hänsyn till dom regler som finns idag om att det inte får samlas fler än 8 personer. Vid samtal med SKK så gäller det även för oss att förhålla oss till det. 

Vi kan inte vara fler än 8 personer inne på tävlingsbanan samtidigt.  Då hanteringen är så långt bort från övriga kan vi enligt SKK anse det vara en egen grupp med max 8 personer. 

På tävlingsbanan kan då samtidigt vara:

 • Domare
 • Domarsekreterare
 • Tävlingsledare
 • Den tävlande
 • Den tävlande på tur
 • Sekretariatet
 • 2 personer till valfritt ändamål
 • Det kan inte genomföras någon domargenomgång utan banan ska finnas uppritad och väl synlig för deltagarna innan start. Om domaren vill meddela dom tävlande något så ska det skrivas upp så att dom tävlande kan tillgodo se sig informationen innan start. 
 • Sekretariatet kan bestå av endast en person och dom tävlande kam själva skanna av sina hundar och visa. Skannern görs mellan varje användare rent med handsprit. 

Kopia på protokollet kan läggas på ett sådant ställe att den tävlande kan hämta det själv. 

 • Ingen prisutdelning sker utan resultatet redovisas så snart som möjligt på vallreg.
 • Fållan kan vara en öppen fålla för att inte behöva rengöra den mellan varje ekipage.
 • På toaletten ska det finnas vatten och tvål tillgängligt samt handsprit.
 • Ingen publikplats får finnas. 

Det är av stor vikt att tävlande innan och efter start följer våra regler om att inte samlas i grupper. Tävlande ska sitta kvar i bilen alternativt sitta på en plats där avståndet till andra följer dom regler vi har enligt Folkhälsomyndigheten. 

Om möjligt ska dom tävlande inte komma till tävlingsplatsen för tidigt utan helst så nära inpå sin start och lämna platsen efter start. 

Möjlighet till att dela upp dom tävlande i ”tidsgrupper” finns, ansvar lämnas över till arrangör.