Ordförande har ordet

Hej på er i snöstormen!

Söndagen den 11 februari ägde årsmöte för Sulvk rum, det fick bli det sista årsmötet för klubben med namnet Sulvk, 44 års Sulvkanda blir nu Fr om 2018 Upplands Vallhundsklubb, förkortat UVK eller som det står i Svak, Upplands VK.
Vi fortsätter såklart i samma anda som om ingenting har hänt men det blir betydligt enklare att säga för alla inblandade och mer rätt geografiskt.
Det innebär att det kommer att ske ändringar på hemsidor, fb.

Valberedningen kämpade hårt för att hitta lämpliga medlemmar att rekrytera till olika poster inom klubben. Tyvärr hittades ingen som ersättare för mig som ordförande, jag tyckte själv att det var dags för någon ny efter 5 år som ordförande. Men nu får ni dras med mig 1 år till.
I styrelsen sitter nu: Ylva Sundgren-Wallin, Eva Karlsson, Pia Båvegård (vice ordförande), Elin Esperi, Leif Johansson, Birgitta Ulväng, Anna Lundberg (ordförande), Annette Stavring, Anna Buckard.
Ni kan läsa mer på hemsidan om detta gäng.

Fårsektionen och nötsektionen är i full gång med att planera inför tävlingssäsongen och det kommer nog snart ut info om kursstarter etc.
Maila eller hör av er till styrelsen om ni har förslag på aktiviteter som vi kan arrangera i klubben.

Svak har sitt årsmöte den 25 mars och Upplands VK skickar 5 delegater.

Med förhoppning om ett nytt friskt, innehållsrikt och framgångsrikt 2018.

Bästa hälsningar,
Anna Lundberg/ordförande för styrelsen i Upplands VK