Valp / Förberedande endagskurs i Norrtälje

Pia Båvegård, Norrtälje

Söndag den 25/2 har jag en valp/förberedande dag (kurs)

Sen är ni välkomna för en billigare peng vara med (men bredvid och utan hund) när jag har

Grundkurs Söndagar kl. 14-17.00 start 4/3

Anmälan på mail: familybavegard@hotmail.com