Presentation av styrelsen samt motion om namnbyte

Nedan finner ni en motion angående namnbyte. En ny sida har lagts upp idag, med presentation av några ur styrelsen.

Till årsmötet i Stockholm Uppsala Läns Vallhundsklubb år 2018.

Motion angående namnbyte på klubben.

Eftersom namnet idag är långt, krångligt och folk har svårt att säga namnet.
Det nya är lättare att säga, kortare och talar om vilket område vi finns i.

Därför yrkar styrelsen att årsmötet beslutar ett namnbyte till
Upplands Vallhundsklubb.

Bästa hälsningar,

/Styrelsen