Har du en fårbesättning? Se hit!

Det finns säkert djurägare i klubben som vi i Fårsektionen inte känner till att de har möjlighet att ställa upp för tävlingar/prov.

Tänkte bara informera att det som krävs för en tävling är:

VP: det finns inge krav på minimalt antal deltagare. Med tanke på omkostnader för domare mm är det väl rimligt att kunna bereda plats för åtminstone ett 10-tal deltagare. Det innebär minst 5 djur i flockarna x 10 st = 50. Låter man tackorna gå två gånger så behövs det 25 tackor för ett VP för 10 deltagare.

IK1: man måste kunna bereda plats för minst 20 deltagare. Det behövs minst 4 djur i flockarna. Det innebär 40 tackor om man låter dem gå två gånger. Det är tillåtet men inte rekommenderat att låta tackorna gå tre gånger. Då kommer man ned i 27 tackor (plus några i reserv så minst 35).

IK2: bereda plats för minst 35 deltagare. Minst 4 djur i flockarna. Det blir minst 70 tackor om de går två gånger. Vid tre gånger krävs 47 tackor (plus några i reserv så minst 55).

CK: bereda plats för minst 35 deltagare. Minst 5 djur i flockarna. Det blir minst 88 tackor om de går två gånger. Minst 59 tackor om de går tre gånger (plus några i reserv så minst 65).

Hör gärna av dig om du har mark och djur med möjlighet att vara värd för en tävling. Vi kommer gärna hem till dig och tittar gemensamt på förutsättningarna om det behövs. Vid behov kan vi även arrangera invallning av djuren inför tävlingen.

Klubben står för själva arrangemanget av tävlingen, klubben har även grindar till fållor som behövs för att hantera djuren under tävlingen.

Tävlingen/provet behöver inte ske i år – det är bara bra om vi kan ha god framförhållning. Så har du inte mark tillgänglig i år så kanske du har nästa år?

Kontakta Fårsektionen
Eva