SVaKs Uppfödarpris

Två av klubbens medlemmar fick mottaga Svaks uppfödarpris på årsmötet!
Stort Grattis till Navalls – Nancy Nilsson och Windanns – Ann Björkenius