Övriga förtroendevalda

Revisorer
Carina Carrol
Åsa Wennerfors

Revisorssuppleanter
Ann Björkenius
Anna Buckard

Valberedningen
Ulf Carlsson
070-2887376
knutbyprastgard@gmail.com

Karin Olsson
070-2887376
karin@artfarmer.se

Lise-Lotte Johansson
Liselotte.johansson@applarogard.se

Utbildningsansvarig
Hanna Eriksson 073-660 42 70
hanna.eriksson@ekero.se

It-ansvarig
Carina Carrol
073-3631231
carinacarrol@hotmail.com

Medlemsnytt
Lotta Treiberg
Elfsviks gård Elggretsvägen 30
760 10 Bergshamra
070-723 49 18
lotta@andvikens.se

Webbmaster
Anna Müller
anna@muller.se