Om klubben

Upplands Vallhundsklubb är en lokalavdelning inom Svenska Vallhundsklubben, med verksamhetsområde huvudsakligen inom Stockholms norra och Uppsala län.

Vårt huvudsyfte är att bevara rasen bordercollie som vallande hund, till gagn för djurägare och andra som arbetar med djur, som det står i föreningens stadgar.

Men det är också en förening för andra vallande raser, varav working kelpien är den viktigaste. Vi ordnar därför vallhundstävlingar och prov, som utan tvekan leder till avelsframsteg inom dessa två raser och utvecklar träningsmetoderna. Tävlingarna är också en populär fritidssysselsättning bland vallhundsägare.

Vi utbildar också vallhundsinstruktörer, ordnar vallhundskurser och träningstillfällen samt övriga arrangemang för våra medlemmar.

Genom den här hemsidan vill vi på ett smidigt sätt nå ut till våra medlemmar, men vi hoppas också att den skall intressera andra utanför klubben.