Kontakt

Upplands Vallhundsklubb
Org.nr. 814801-2613
Bankgiro: 5465-2060
Fakturaadress – se kassör längre ned

Styrelse 2020

Ordförande
Elin Esperi
073-0694511
elinesperi90@gmail.com
Vice ordförande / Ledamot
Pia Båvegård
070-2243474
familybavegard@hotmail.com
Övriga Ledamöter
Birgitta Ulväng (sekreterare)
070-3398020
birgitta.ulvang@husbygard.se
Ulf Carlsson
070-2887376
Knutbyprastgard@gmail.com
Ylva Sundgren- Wallin
070-713 75 37
ylva.s-w@outlook.com
Eva Karlsson
070-5903636
ek@seglinge.se
Anna Lundberg
070-235 87 88
folkofa@telia.com
Adjungerad Kassör
Barbro Saltzman
Konradslund 122
819 65 HÅLLNÄS
0294-30116, 070-692 07 07
barbrosaltzman@hotmail.com
Suppleanter
1. Björn Mattsson
070-6697626
erkenskennel@gmail.com
2. Anette Stafring
070-0909142
anette.stafring@gmail.com

Övriga förtroendevalda

Revisorer
Robert Lönnqivst och Staffan Höglund
Revisorssuppleanter
Liselotte Johansson och Anna Buckard
Valberedningen
Christina Brottman (sammankallande) 2020
073-0641537
tina.brottman@tele2.se
Frida Kontturi-Jansson
070-0557320
fridajansson@hotmail.com
Mikael Franzén
073-9852337
micke@roslagswestern.se
Sammankallande tävlingssektionen
VAKANT (Sammankallande Får)
Ylva Sundgren-Vallin (Sammankallande Nöt)
070-713 75 37
ylva.s-w@outlook.com
Övriga ansvariga
Utbildningsansvarig
Anna Lundberg
070-235 87 88
folkofa@telia.com
It-ansvarig
Eva Karlsson
070-5903636
ek@seglinge.se
Medlemsnytt
Lotta Treiberg
070-723 49 18
lotta@andvikens.se
Webbmaster
Eva Karlsson
070-5903636
ek@seglinge.se