Kontakt

Upplands Vallhundsklubb
Org.nr. 814801-2613
Plusgiro: 4306785-9
Fakturaadress – se kassör längre ned

Styrelse 2019

Ordförande
Elin Esperi
073-0694511
elinesperi90@gmail.com
Vice ordförande / Ledamot
Pia Båvegård
070-2243474
familybavegard@hotmail.com
Övriga Ledamöter
Birgitta Ulväng (sekreterare)
070-3398020
birgitta.ulvang@husbygard.se
Leif Johansson
070 – 630 40 06
sifton@hotmail.com
Ylva Sundgren- Wallin
070-713 75 37
ylva.s-w@outlook.com
Eva Karlsson
070-5903636
ek@seglinge.se
Anna Lundberg
070-235 87 88
folkofa@telia.com
Adjungerad Kassör
Barbro Saltzman
Konradslund 122
819 65 HÅLLNÄS
0294-30116, 070-692 07 07
barbrosaltzman@hotmail.com
Suppleanter
1. Anette Stafring
070-0909142
anette.stafring@gmail.com
2. Ida Ivarsson
072-5060629
kua_oboy@hotmail.com

Övriga förtroendevalda

Revisorer
Liisa Söderhaw och Robert Lönnqivst
Revisorssuppleanter
Liselotte Johansson och Anna Buckard
Valberedningen
Mikael Franzén (sammankallande) 2019
073-9852337
micke@roslagswestern.se
Dan Joelsson 2018-19
0709-182871
danne@eyeam.se
Cilla Höglund 2018-19
070-6914292
kennel.ailicec@gmail.com
Sammankallande tävlingssektionen
Ida Ivarsson (Sammankallande Får)
072-5060629
kua_oboy@hotmail.com
Ylva Sundgren-Vallin (Sammankallande Nöt)
070-713 75 37
ylva.s-w@outlook.com
Övriga ansvariga
Utbildningsansvarig
Anna Lundberg
070-235 87 88
folkofa@telia.com
It-ansvarig
Eva Karlsson
070-5903636
ek@seglinge.se
Medlemsnytt
Lotta Treiberg
070-723 49 18
lotta@andvikens.se
Webbmaster
Eva Karlsson
070-5903636
ek@seglinge.se