Bli medlem

Vill du bli medlem? Välkommen!
Betala in medlemsavgiften på SVAK:s bankgiro. Ange namn, adress och lokalklubb.
Bankgiro 5784-3336
Avgift 300 kr/år
Läs mer på SVAK:s sajt

Upplands Vallhundsklubb
org.nr. 814801-2613